Symudwch eich llygoden o gwmpas y tŷ i weld rhai o'r manylion

Cliciwch yma at rai enghreifftiau o risiau: aelwydydd: drysau: ffenestri a rhaniadau

Features * © Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Tŷ Eryri is-ganoloesol nodweddiadol (P Smith, Houses of the Welsh countryside,Fig 18 *))


NODWCH FOD Y TAI YN Y PROSIECT YN BREIFAT AC NAD OES UNRHYW EIDDO’N DERBYN PLANT
Elusen Gofrestredig Rhif: 1131782      Dendro 09 © Hawlfraint. Cedwir pob hawl.  Polisi Preifatrwydd| Telerau defnyddio