Some of the houses features and details

Elizabethan House

A Snowdonia House

Cruckframe

Hallhouse

Spiral stairs

Inglenook

Post & Panel

A typical sub-medieval Snowdonia House (P Smith, Houses of the Welsh countryside,Fig 18 *))


NODWCH FOD Y TAI YN Y PROSIECT YN BREIFAT AC NAD OES UNRHYW EIDDO’N DERBYN PLANT
Elusen Gofrestredig Rhif: 1131782      Dendro 09 © Hawlfraint. Cedwir pob hawl.  Polisi Preifatrwydd| Telerau defnyddio