Mae ymwneud y gymuned yn brif flaenoriaeth. Mae tua 200 o wirfoddolwyr wedi dysgu sut i ymchwilio i hanesion tai a'u teuluoedd. Mae'r holl wybodaeth yma ar gael ar ein gwefan, ar Coflein ac Archwilio, ac ymddangosodd tai dethol ar wefan Casgliad y Werin Cymru.


Rydym yn cynnal digwyddiadau ar gyfer aelodau ac eraill,  gan gynnwys ymweliadau â thai preifat, darlithoedd a chyfarfodydd cymdeithasol. Rydym hefyd yn cynnal Teithiau Astudiaeth, unwaith eto ar gyfer aelodau ac eraill. Eleni buom yn edrych ar Dai Fframwaith Coed yn ardal Henffordd.  


Ffurfiwyd y Grŵp Dyddio Hen Dai Cymreig o Brosiect Dendrocronoleg Gogledd Orllewin Cymru 2009-12 a samplodd tua 100 o dai gyda choed gwreiddiol addas ar draws rhannau o Fôn, Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych. Darganfuwyd fod tua 80 o dai a ddyddiwyd drwy ddendrocronoleg wedi eu codi o 1483 ymlaen a gwnaed cofnodion manwl o'r adeiladau. Cefnogwyd hyn gan grantiau oddi wrth nifer o sefydliadau.

Paratôdd y Prosiect adnoddau dysgu hefyd ar gyfer ysgolion cynradd mewn partneriaeth â CYNNAL .