Cliciwch yma at rai enghreifftiau o risiau: aelwydydd: drysau: ffenestri a rhaniadau

Features * © Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Tŷ Eryri is-ganoloesol nodweddiadol (P Smith, Houses of the Welsh countryside,Fig 18 *))

Symudwch eich llygoden o gwmpas y tŷ i weld rhai o'r manylion

Map o’r Safle


Elusen Gofrestredig Rhif: 1131782      Dendro 09 © Hawlfraint. Cedwir pob hawl.  Polisi Preifatrwydd| Telerau defnyddioSylwch Os Gwelwch Yn Dda Fod Yr Holl Dai Yn Y Prosiect Hwn Yn Breifat Ac Nad Oes Mynediad I Unrhyw Un O’r Eiddo.