Spiral stairs

Some of the houses features and details

Elizabethan House

A Snowdonia House

Hall house

Inglenook

Post & Panel Partition

Cruck frame

A typical sub-medieval Snowdonia House (P Smith, Houses of the Welsh countryside,Fig 18 *))

Map o’r Safle


Elusen Gofrestredig Rhif: 1131782      Dendro 09 © Hawlfraint. Cedwir pob hawl.  Polisi Preifatrwydd| Telerau defnyddioSylwch Os Gwelwch Yn Dda Fod Yr Holl Dai Yn Y Prosiect Hwn Yn Breifat Ac Nad Oes Mynediad I Unrhyw Un O’r Eiddo.