Elusen Gofrestredig Rhif: 1131782      Dendro 09 © Hawlfraint. Cedwir pob hawl.  Polisi Preifatrwydd| Telerau defnyddioSylwch Os Gwelwch Yn Dda Fod Yr Holl Dai Yn Y Prosiect Hwn Yn Breifat Ac Nad Oes Mynediad I Unrhyw Un O’r Eiddo.grŵp  ymweliad Cynlluniwr


Back to visits

Group Visits

COFIWCH ARCHEBU YN GYNNAR i gyda Wally ar gyfer digwyddiadau Group (wallybarr@yahoo.co.uk / 01745 888,622) a gyda Cynrychiolwyr gangen i ymweld â digwyddiadau gangen arall. Bydd manylion llawn yn cael ei roi pan fyddwch yn archebu.

Mae pob ymweliad yn gan y cytundeb caredig y perchenogion.

Roedd y digwyddiadau y Grŵp £ 4 talu ar y diwrnod.Os gwelwch yn dda gadewch y Cynrychiolwyr wybod os na allwch fynychu.

Rydym yn ceisio rhannu ceir lle bo hynny'n bosibl.